Những điều trông thấy

Biển báo giao thông bị che khuất 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 10:08

BTNO - Trên đường Trưng Nữ Vương (đoạn ngã tư Quốc tế) thuộc khu phố 5, phường 1, TP. Tây Ninh có một biển báo giao thông chỉ dẫn hướng đi nhưng đã bị che khuất bởi cây xanh bao phủ.

Do bị che khuất phần hướng dẫn hướng đi, nên gây lúng túng cho người đi đường để chọn hướng đi phù hợp, đặc biệt là những người tham gia giao thông từ địa phương khác hoặc khách du lịch.

Mong ngành chức năng lưu ý, sớm xử lý để đảm bảo cho người tham gia giao thông biết đường chuyển hướng.

Rất khó để nhận biết hướng đi phù hợp khi đến giao lộ này.

                                                                                                                         Hà Quang