Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 20/05/2013 - 05:58

(BTNO)- Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2013), các huyện/thị trong tỉnh đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

* Huyện uỷ Tân Châu vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các cá nhân và tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Qua 2 năm thực hiện, các cấp ủy Đảng huyện Tân Châu đã tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực như phong trào Phụ nữ thực hành tiết kiệm của Hội LHPN, phong trào xây dựng nhà Tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh, phong trào giúp cây, con giống của Hội Nông dân… Nhiều tấm gương tiêu biểu của quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ngọc Mến - Công Điều

 

* Qua 2 năm thực hiện, các nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cơ quan, đơn vị huyện Gò Dầu cụ thể hóa, trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể.

Giao lưu với tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong năm 2012, huyện Gò Dầu có hơn 2.200 đảng viên đăng ký các nội dung làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tác động tích cực đến các tổ chức, cơ sở Đảng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên được nâng lên, khắc phục những hạn chế, yếu kém hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua phát động phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình với nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng, như: không sợ nguy hiểm cứu người bị nạn, bỏ công xây dựng cầu phao trên các tuyến kênh, nông dân hiến đất xây dựng văn phòng ấp, xây dựng hũ gạo tình thương...

Lý Tài – Công Kha

 

* Huyện ủy Dương Minh Châu cũng đã tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Báo cáo cho biết, qua 2 năm thực hiện, huyện Dương Minh Châu đã triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Chỉ thị 03 và các văn bản chỉ đạo của các cấp đến toàn bộ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện. Song song đó, các ban, ngành, đoàn thể các cấp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Ngoài ra, huyện cũng đã thành lập Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 19 thành viên là lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện. Từ những hoạt động này đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đời sống chính trị, xã hội trên địa bàn huyện.

HT

 

* Trong 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã tạo sự chuyển biến rỏ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân huyện Hoà Thành. Các nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với nhiệm vụ, chức trách của mỗi cán bộ đảng viên và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Minh Triều- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành tặng hoa biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu; cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; giữ mối liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân… Người dân tự nguyện góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn, xây trường học, đóng góp tiền chăm lo cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà… qua đó đã thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Nguyễn An