Xã hội   Giáo dục

Bỏ chế độ cộng điểm khuyến khích khi thi tuyển sinh đầu cấp 

Cập nhật ngày: 21/08/2019 - 12:45

BTN - Như vậy, bằng quy định này, điểm học nghề của học sinh phổ thông được dùng làm điểm khuyến khích khi thi tuyển sinh đầu cấp không còn được duy trì.

Học sinh người dân tộc thiểu số ở xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên (đứng trước).

Bộ GD- ĐT mới ban hành văn bản hợp nhất hai thông tư (ban hành năm 2014 và năm 2018) liên quan đến tuyển sinh đầu cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Khi hợp nhất hai thông tư này, Bộ GD-ĐT đã có điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, trong đó bỏ quy định cộng điểm khuyến khích, chỉ giữ lại chế độ cộng điểm ưu tiên và chế độ tuyển thẳng.

Theo tinh thần này, nhóm thí sinh sau đây được tuyển thẳng vào cấp THPT, tức không thông qua thi hoặc xét tuyển: học sinh trường dân tộc nội trú, học sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

Nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 bao gồm: con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm 81% sức lao động. Nhóm 1 này còn có con của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng thứ hai được cộng điểm ưu tiên gồm có: con của anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh và con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm sức lao động dưới 81%.

Nhóm đối tượng ưu tiên thứ 3 bao gồm: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số, người học đang sinh sống, học tập ở các vùng kinh tế có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, bằng quy định này, điểm học nghề của học sinh phổ thông được dùng làm điểm khuyến khích khi thi tuyển sinh đầu cấp không còn được duy trì.

Đ.V.T