BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với đồng chí Tạ Ngọc Tấn và Vũ Văn Phúc

Cập nhật ngày: 15/03/2011 - 06:13

Đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị công bố các Quyết định đối với đồng chí Tạ Ngọc Tấn và Vũ Văn Phúc.

Chiều 15.3, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Uỷ viên Trung ương Đảng và điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định số 29 - QĐNS/TW ngày 28.2.2011, Bộ Chính trị điều động, phân công: đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nay thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 30 - QĐNS/TW ngày 28.2.2011, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chuyển công tác về Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

(Theo ĐCSVN)