baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 

Cập nhật ngày: 04/06/2023 - 15:24

BTNO - Trong 2 ngày, (ngày 31.5, 1.6) Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 174.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho quân nhân dự bị.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả các mặt công tác và kiểm tra thực tế của từng đơn vị, đề xuất của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao chuyển biến tích cực của các cơ quan, đơn vị so với cùng kỳ năm 2022.

Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình mọi mặt, xử lý tốt các tình huống khu vực biên giới, nội địa, không bị động bất ngờ trong mọt tình huống.

Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội.

Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác tham mưu và triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quang Huy