BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Cập nhật ngày: 03/03/2016 - 05:00
Đại tá Hoàng Đình Chung- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giới thiệu với cử tri các quy định về Luật bầu cử, các tiêu chuẩn, quy định ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh cũng đã trình bày tiểu sử tóm tắt của 2 đồng chí được Bộ CHQS tỉnh và cử tri giới thiệu ra ứng cử, gồm đại tá Hoàng Đình Chung- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội và đại tá Nguyễn Văn Trứ- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Sơn Tòng