Bộ CHQS tỉnh: LH nghệ thuật quần chúng “Khúc quân hành trên quê hương Tây Ninh”

Cập nhật ngày: 16/09/2010 - 12:25

(BTNO) - Ngày 16.9, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong LLVT tỉnh năm 2010 với chủ đề “Khúc quân hành trên quê hương Tây Ninh”.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 16 và 17.9.2010 với 14 đội nghệ thuật quần chúng trong LLVT của tỉnh và gần 100 tiết mục tham gia. Liên hoan được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh và phát triển trong phong trào văn hoá văn nghệ ở các đơn vị trong LLVT tỉnh, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong những năm qua, phong trào văn hoá văn nghệ của LLVT tỉnh đã có nhiều tiến bộ, khởi sắc, đưa các giá trị văn hoá dân tộc đến với cán bộ, chiến sĩ, phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng sáng tạo ra các giá trị văn hoá mới, thật sự góp phần nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, xây dựng nếp sống văn minh, con người mới XHCN trong LLVT tỉnh.

Trong liên hoan lần này, những tiết mục đạt chất lượng cao, những diễn viên có khả năng hát hay, diễn tốt sẽ được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn tham gia Liên hoan cấp quân khu năm 2010.

Huy Thường