BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh phản hồi về thực trạng đảo Nhím

Cập nhật ngày: 24/01/2013 - 05:26

Đảo Nhím

(BTNO) – Bộ CHQS tỉnh vừa có phản hồi một số thông tin đăng tải trên Báo Tây Ninh về tình trạng người dân hồi cư trên đảo Nhím, lòng hồ Dầu Tiếng.

Theo Bộ CHQS tỉnh, tổng diện tích đảo Nhím khoảng 1.440ha, trong đó Bộ CHQS tỉnh quản lý 385ha (340ha đã có biên bản bàn giao, 45ha chưa bàn giao), UBND huyện Dương Minh Châu quản lý 1.055ha. Số diện tích đất do Bộ CHQS tỉnh quản lý chủ yếu là đất gò, đất đã đền bù là 360ha, chưa đền bù là 25ha. Trên 360ha đất đã đền bù, ngoài số rừng trồng từ năm 1991 là 49,5ha, diện tích rừng tạp là 25ha, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trồng mới khoảng 285,5ha, đúng thiết kế, cây phát triển tốt, thực hiện đầy đủ công đoạn phòng chống cháy rừng.

Trong số 285,5 ha rừng trồng mới có 120ha được thu hồi trong năm 2012. Tuy nhiên, vẫn còn 03 hộ dân chưa giải quyết xong là hộ ông Nguyễn Văn Cu, số thửa 77, diện tích 0,87ha; hộ ông Nguyễn Hoàng Minh, số thửa 121, diện tích 0,8ha và hộ ông Thái Thanh Tuyền, số thửa 214, diện tích 0,5ha. Các hộ dân này trồng xen cây mì vào cây rừng đã trồng.

Đối với số diện tích 25ha đất chưa đền bù. Đây là đất của 12 hộ dân, có 24 căn nhà tạm, thường xuyên có người ở. Người dân thả trâu, bò trên đất bán ngập, nhưng khi nước lên, không còn đồng cỏ thì thả trâu, bò vào rừng làm chết cây rừng.

Đối với số diện tích 1.055ha đất do UBND huyện Dương Minh Châu quản lý, toàn bộ khu vực này là đất bán ngập, có 35 hộ dân cất chòi tạm. Hiện nay mực nước lòng hồ đang rút, người dân chuẩn bị cày đất, khi nước rút tới đâu, người dân trồng mì tới đó.

Do không có tổ chức biên chế lực lượng bảo vệ rừng, Bộ CHQS tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao công tác quản lý, bảo vệ rừng cho đơn vị có chức năng thực hiện; UBND huyện Dương Minh Châu, xã Suối Đá phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trong việc giải quyết dứt điểm 03 hộ dân còn trồng mì với diện tích 2,17ha trên diện tích 360ha mà Bộ CHQS tỉnh quản lý. Để thuận tiện trong việc quản lý toàn bộ diện tích đất gò, Bộ CHQS tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Dương Minh Châu giải quyết đền bù 25ha và bàn giao để thực hiện trồng rừng trong năm 2013.

  HY UYÊN