BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh: Kiểm tra công tác huấn huyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 14

Cập nhật ngày: 04/04/2009 - 09:30

Thượng tá Hoàng Đình Chung, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới sau hơn 1 tháng nhập ngũ ở Tiểu đoàn bộ binh 14

Mới đây, Thượng tá Võ Văn Thi, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cùng đoàn cán bộ các cơ quan Bộ CHQS tỉnh vừa đến Tiểu đoàn Bộ binh 14 để kiểm tra kết quả sau hơn 1 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Qua kiểm tra tình hình thực tế và nghe Ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo kết quả đạt được từ khi bước vào huấn luyện, Thượng tá Võ Văn Thi biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn và những cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ khung trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới luôn chấp hành nghiêm công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ – Bộ CHQS tỉnh về tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới.

Sau hơn 1 tháng huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, không có quân nhân đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, chấp hành nghiêm Chỉ thị 359 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về thực hiện cuộc vận động “7 không”. Đặc biệt là lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi có nhiều chuyển biến tiến bộ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tất cả chiến sĩ mới sinh hoạt, học tập có nền nếp chính quy, được chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương và gia đình đến thăm hài lòng, khen ngợi. Thời gian còn lại trong khoá huấn luyện, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, lao động sản xuất và an toàn khi tham gia giao thông. Tiếp tục tổ chức huấn luyện các nội dung theo kế hoạch. Chú trọng luyện tập thêm ngoài giờ để kết thúc khoá huấn luyện đạt kết quả cao.

Lê Huy Thường