Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh: Xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện 

Cập nhật ngày: 16/10/2022 - 19:14

BTNO - Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện và xây dựng lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh đạt hiệu ứng tích cực”.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành tăng gia sản xuất trong nhà lồng.

Việc thực hiện đề án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp LLVT tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm tham mưu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống. Trong đó, xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện là mục tiêu được các cấp, các ngành tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Trước tiên là cụ thể hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn luôn được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiếp đến là tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, chất lượng không ngừng được nâng lên, có đủ độ tin cậy về chính trị. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quân sự có trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu tốt, khả năng huy động tham gia xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng đầu tư kinh phí hàng trăm tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc khang trang, nơi ăn, ở bộ đội bảo đảm tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần. Đó là những thuận lợi cơ bản giúp Ban CHQS cấp xã và lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh xây dựng nền nếp chính quy, hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Qua nhiều năm củng cố và kiện toàn, đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng và biên chế theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 26,73% (riêng dân quân 21,19%) đoàn viên trong dân quân tự vệ đạt 60%; 91/94 Chi bộ quân sự cấp xã có chi uỷ; 94/94 Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp uỷ địa phương, 100% Trung đội dân quân cơ động, Tiểu đội dân quân tự vệ có tổ Đảng; cán bộ khu, ấp đội trưởng, chốt trưởng chốt dân quân trên biên giới đều là đảng viên; chú trọng thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và tuyển cử cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực của Ban CHQS xã, phường, thị trấn đi đào tạo chuyên ngành quân sự ở trình độ cao đẳng, đại học đạt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, gần 80% cán bộ Ban CHQS cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đã qua đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Chính trị viên Ban CHQS huyện Bến Cầu cho biết: “Nhiệm vụ xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện và xây dựng lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn đã phát huy hiệu ứng tích cực trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng dân quân tự vệ, hoàn thành các tiêu chí xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện; trong đó đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được quan tâm tuyển chọn, đưa đi đào tạo đạt chỉ tiêu. Hiện nay, 100% cán bộ quân sự xã đạt trình độ trung cấp chuyên ngành quân sự; hơn 80% có trình độ cao đẳng, đại học… Đây là kết quả góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương ở cơ sở trên địa bàn”.

Song song với nhiệm vụ xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện, các chế độ chính sách, phụ cấp, tiền lương cho dân quân tự vệ luôn bảo đảm kịp thời. Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh luôn quan tâm nơi ăn, ở, làm việc; chú trọng công tác huấn luyện, rèn luyện về chuyên môn quân sự và thể lực cho lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, 94 trụ sở làm việc của Ban CHQS xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trụ sở làm việc riêng, được xây dựng khang trang, kiên cố, chính quy xanh, sạch, đẹp. Đây là một chủ trương phù hợp nhằm bảo đảm cho Ban CHQS xã, phường, thị trấn và lực lượng dân quân thường trực có nơi làm việc, ăn, ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng quân sự ở cơ sở thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện, lực lượng dân quân vững mạnh, nâng cao hiệu quả phối hợp, hoạt động giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, tất cả trụ sở làm việc đều được lực lượng dân quân quản lý xanh, sạch, đẹp, chính quy; có quy hoạch cụ thể khu tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Nhiều địa phương có mô hình sản xuất khá bài bản, kết hợp vườn, ao, chuồng; chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật tạo ra sản phẩm an toàn để nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương.

Quang Huy