Bộ CHQS tổng kết thực hiện Nghị định 26 

Cập nhật ngày: 29/08/2019 - 16:50

BTNO - Chiều 28.8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21.3.2002 về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến dự có Thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Những năm qua, Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ các cấp trong LLVT tỉnh đã quán triệt, thực hiện tốt Nghị định 26 của Chính phủ, các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ sĩ quan dự bị và đã có nhiều nội dung, giải pháp cụ thể.

Đại tá Hoàng Xuân Cường – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể.

Trong công tác tuyển chọn, đào tạo, bổ túc, huấn luyện sĩ quan dự bị, thực hiện chỉ tiêu Quân khu giao, hàng năm Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND ban hành quyết định giao chỉ tiêu cho các địa phương. Đồng thời có kế hoạch, hướng dẫn chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị.

Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp cũng thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cá nhân và gia đình quân nhân dự bị nói chung, sĩ quan dự bị nói riêng. Từ năm 2002 đến nay, tỉnh đã đầu tư ngân sách, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị, sĩ quan dự bị với số tiền trên 12 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để giới thiệu việc làm, giải quyết khó khăn, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ quân nhân dự bị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 11 tập thể, 12 cá nhân vì đã có những thành tích trong thực hiện Nghị định 26 thời gian qua.

N.D