Bộ Công an: Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Cập nhật ngày: 23/02/2019 - 20:08

BTNO - Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Thiếu tướng Đào Gia Bảo- Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến các đơn vị Công an tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Tây Ninh, dự hội nghị có các Phó Giám đốc Công an tỉnh Lý Hồng Sinh, Nguyễn Hiệp Sơn cùng cán bộ chủ chốt của Công an các đơn vị huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an Tây Ninh

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều “không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”...

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Phạm Công