Bộ Công an: Tuyên truyền về nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 29/08/2019 - 08:26

BTNO - Ngày 28.8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn lực lượng, với chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ Công an các đơn vị nghiệp vụ tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị do GS.TS Hoàng Chí Bảo- nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền tải những câu chuyện cảm động và chân thực về cuộc đời, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5.1965 cho đến tháng 5.1969. GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, bản Di chúc 1.000 từ của Bác Hồ để lại qua thời gian đã trở thành bảo vật quốc gia, có giá trị tinh thần to lớn đối với dân tộc. Di chúc là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người; chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; có giá trị và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.

50 năm sau, Di chúc của Người vẫn là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng; là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững. Trong đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp đã làm nên giá trị chân chính và bền vững của Di chúc Bác Hồ. Người không chỉ nêu bật những tư tưởng lớn mà còn chỉ dẫn sâu sắc về phương pháp, cách làm trong thực tiễn, hướng dẫn chúng ta hành động sáng tạo, linh hoạt, kiên định lý tưởng, mục tiêu...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. Qua đó, giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Thấm nhuần lời dạy, lời căn dặn của Bác, mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, hạnh phúc lẽ sống của mình”…

Sau hội nghị, Ban Tổ chức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc học tập, sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình thức phù hợp, có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng.

Hà Thủy