BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ GT-VT: Trả lời cử tri Tây Ninh về nguồn vốn duy tu, bổ dưỡng các công trình hạ tầng giao thông

Cập nhật ngày: 30/06/2010 - 05:38

(BTNO) - Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri Tây Ninh liên quan đến các vấn đề sử dụng nguồn vốn duy tu, bổ dưỡng các công trình hạ tầng giao thông; đề nghị đẩy nhanh tiến trình thi công đường Hồ Chí Minh... BTNO trích đăng trả lời của Bộ GTVT về các vấn đề trên:

Cử tri Tây Ninh kiến nghị: Có cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông để đảm bảo sửa chữa các công trình kịp thời, đảm bảo hiệu quả sử dụng của công trình được bền lâu, tránh trường hợp các công trình hư hỏng không được bảo dưỡng phải đầu tư mới (cử tri Sở, ngành)

Bộ GTVT trả lời:

1. Về quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ:

- Bộ GTVT giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bảo trì đối với các tuyến quốc lộ, trong đó, một số đoạn tuyến quốc lộ được uỷ thác cho tỉnh quản lý. Kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ do ngân sách trung ương cấp.

- Đối với hệ thống đường địa phương do tỉnh quản lý: Kinh phí quản lý bảo trì do ngân sách địa phương cấp. Do vậy, Bộ GTVT không phân bổ kinh phí quản lý bảo trì cho các tuyến đường địa phương.

2. Về phân bổ và sử dụng vốn hàng năm cho công tác quản lý, bảo trì quốc lộ:

- Theo Đề án nhu cầu vốn bảo trì đường bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 514/CP-CN ngày 15.4.2004 với nhu cầu vốn cho bảo trì hệ thống quốc lộ là 2.962 tỷ đồng kể từ năm 2005 (tính theo thời giá năm 2003). Nhưng thực tế năm 2005, vốn được giao là 987,84 tỷ đồng chỉ đạt 33% so với nhu cầu. Theo tính toán trên cơ sở của đề án năm 2004, nhu cầu vốn cho công tác bảo trì đối với hệ thống quốc lộ là khoảng 4.500 tỷ đồng, so với kế hoạch Bộ GTVT được giao năm 2009 thì mới chỉ đáp ứng được 44%.

- Do nguồn quản lý bảo trì đường bộ còn hạn hẹp, để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung thực hiện với mục tiêu: đảm bảo công tác bảo dưỡng thường xuyên; xử lý điểm đen các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông; sửa chữa cầu yếu; hệ thống an toàn giao thông và công tác phòng chống lũ bão.

- Theo Luật Giao thông đường bộ (số 23/2008/QH12 ngày 13.11.2008) cho phép thành lập Quỹ bảo trì đường bộ với mục đích huy động các nguồn vốn để có đủ kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo khai thác có hiệu quả công trình đường bộ. Hiện tại, BGTVT kết hợp với các cơ quan liên quan đang soạn thảo Nghị định của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ.

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường HCM (đoạn qua Tây Ninh).

Cử tri Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh

Bộ GTVT trả lời: Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 22 km thuộc dự án thành phần đoạn Chơn Thành - Đức Hoà (gồm 8 gói thầu). Đến nay đã triển khai thi công 4 gói, 4 gói thầu còn lại  đang trong giai đoạn phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổ chức đấu thầu. Dự kiến sẽ triển khai xây dựng các gói còn lại trong Quý II/2010. Các gói đã triển khai xây dựng (khởi công giữa năm 2009, đầu năm 2010) chủ yếu đang thi công nền đường, cống, cọc khoan nhồi, đúc dầm các cầu khối lượng thực hiện khoảng 20%.

Ngay từ khi triển khai thi công các gói thầu, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh bám sát hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác GPMB và đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Do tiến độ GPMB chậm (chậm khoảng 6 tháng), nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến nay địa phương mới bàn giao không liên tục được 18/22km nhưng vẫn vướng công trình công cộng và một số hộ dân. Đặc biệt tiến độ GPMB có phần chững lại kể từ khi Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13.8.2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực, địa phương phần lúng túng chưa biết cách áp dụng Nghị định phần chờ đợi các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng, nên công tác GPMB tiến triển rất chậm.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, ngoài nỗ lực của Bộ GTVT, các nhà thầu thi công, Bộ GTVT rất mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh Tây Ninh, chính quyền các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua trong việc chỉ đạo, thực hiện tốt công tác GPMB và bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

Thanh Nhàn (lược trích)