Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tây Ninh

Cập nhật ngày: 12/05/2021 - 15:20

BTNO - Ngày 12.5, Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung nhận quyết định và nhận hoa chúc mừng

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Tuyết Nhung - thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tây Ninh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1.5.2021.

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tây Ninh là doanh nghiệp hạng II, trực thuộc Tỉnh uỷ Tây Ninh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho thuê tài sản; sản xuất, kinh doanh gạch xây dựng; liên doanh, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Tố Tuấn