Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/04/2021 - 19:50

BTNO - Ngày 12.4, tại trụ sở Ban quản lý đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Võ Văn Hoài Linh- Trưởng phòng Kỹ thuật thẩm định thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban này.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 5 năm kể từ ngày 10.4.2021.

Bà Nguyễn Đài Thy–Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho ông Võ Văn Hoài Linh.

Thế Nhân