BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh

Cập nhật ngày: 18/03/2014 - 06:29

Ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Thi đua-khen thưởng tỉnh cho bà Trần Thị Mỹ An.

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh về việc bổ nhiệm cán bộ công chức, cụ thể bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ An – Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng.

Việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của Ban Thi đua – Khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của Ban Thi đua – Khen thưởng trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận những thành tích, kết quả phấn đấu trong quá trình công tác và khẳng định năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Trần Thị Mỹ An; ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh chúc mừng và dặn dò công chức được bổ nhiệm cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mới trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương.

Tính tới thời điểm hiện nay, bộ máy lãnh đạo của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh gồm 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban.

Thái Thành