Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Cập nhật ngày: 14/06/2016 - 09:07

Ông Lê Tiến Châu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ký các quyết định bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Tài chính và Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Hà và ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nguồn SGGPO