BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ NN&PTNT: Trả lời cử tri Tây Ninh về quy trình xả nước của công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà

Cập nhật ngày: 28/02/2013 - 06:01

Đưa nước từ Phước Hoà về Dầu Tiếng

(BTNO) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có ý kiến trả lời cử tri Tây Ninh về việc tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà thực hiện đúng quy trình xả nước và có thông tin công khai để giúp người dân khu vực hạ nguồn chủ động ứng phó với tình trạng ngập nước cục bộ, tránh gây thiệt hại đến tài sản của người dân.

Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ vẫn thường xuyên chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà thực hiện tốt công tác khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn cho hạ du theo quy trình vận hành tạm thời đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều năm qua lòng dẫn sông Sài Gòn, đoạn sau hạ du hồ Dầu Tiếng bị bồi lắng nhưng không có kinh phí nạo vét, hành lang thoát lũ bị lấn chiếm làm co hẹp mặt cắt thoát lũ dẫn đến khả năng thoát lũ của sông bị giảm đáng kể.

Hằng năm, Bộ NN&PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà tổ chức họp Hội đồng quản lý hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà giữa Công ty với các đơn vị trong vùng hưởng lợi cùng họp bàn biện pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất và phương án vận hành điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng – Phước Hoà trong mùa mưa lũ (các kịch bản, phương án tích nước, xả lũ hồ chứa và phương án đảm bảo an toàn cho hạ du công trình). Bộ NN&PTNT thông báo kết quả cuộc họp bằng văn bản gởi các đơn vị liên quan và công khai thông tin trên website của Tổng cục Thuỷ lợi để giúp các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương ở hạ du triển khai các giải pháp giúp người dân chủ động ứng phó với tình trạng ngập nước cục bộ, tránh gây thiệt hại đến tài sản và sinh mạng của người dân.

Tổng cục Thuỷ lợi đã có Quyết định số 960/QĐ-TCTL-QLCT ngày 28.12.2012 phê duyệt Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, trong đó phân rõ trách nhiệm thực hiện; phát hiện, đánh giá phân loại mức độ khẩn cấp; cơ chế, biểu đồ thông báo và kế hoạch sơ tán dân; bản đồ ngập lụt ứng với các tình huống khẩn cấp (các kịch bản xả lũ khác nhau) hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai thực hiện các phương án cho phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với công trình và vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ Dầu Tiếng.

HY UYÊN