BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ NN&PTNT: Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh về công tác bảo vệ rừng

Cập nhật ngày: 18/01/2013 - 05:56

Cây rừng trong Vườn QG Lò Gò - Xa Mát (Tân Biên, Tây Ninh)

(BTNO) – Bộ NN&PTNT vừa trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành khác liên quan đến công tác bảo vệ rừng.

Cử tri phản ánh: tình trạng lâm tặc chặt phá rừng còn nhiều, việc phá rừng đầu nguồn gây ngập lụt vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, trong khi lực lượng Kiểm lâm còn thiếu và yếu. Cử tri đề nghị Nhà nước sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng nâng mức xử lý nặng hơn, xử thật nghiêm lâm tặc và cán bộ Kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc và tăng cường nhân lực, thẩm quyền, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm nhằm tăng hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng.

Những vấn đề cử tri Tây Ninh và các tỉnh, thành khác phản ánh, kiến nghị, Bộ NN&PTNT cho biết: Thời gian qua, tình hình xâm hại tài nguyên rừng xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có một số vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật tại các khu rừng đầu nguồn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt Bộ Công an, Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, hiện Bộ NN&PTNT đang tích cực chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2012, thay thế Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02.11.2009 của Chính phủ. Nội dung dự thảo Nghị định theo hướng quy định đầy đủ, rõ ràng hơn các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm phổ biến, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật.

Về công tác kiện toàn, nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm, trong thời gian qua, tại một số địa phương xảy ra tình trạng cán bộ Kiểm lâm lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cá nhân, thậm chí có trường hợp tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Bộ NN&PTNT có văn bản đề nghị các địa phương kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm và đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm

Bộ NN&PTNT cũng đã đồng thời chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Kiểm lâm giai đoạn 2012 – 2020”, trình Chính phủ xem xét quyết định, nhằm tạo điều kiện về hành lang pháp lý cho lực lượng Kiểm lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HY UYÊN