BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Nội vụ: Điều tra, khảo sát các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Tân Biên.

Cập nhật ngày: 30/07/2014 - 10:14

Tham gia công tác với đoàn còn có đại diện Sở Nội vụ Tây Ninh và UBND huyện Tân Biên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Biên có 70 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, trong đó có 59 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 3 đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao, 2 đơn vị thuộc lĩnh vực y tế và 6 đơn vị thuộc các lĩnh vực khác.

Qua khảo sát cho thấy, hầu hết các đơn vị đều thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính, giúp đơn vị chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ một cách phù hợp, tiết kiệm; rà soát được các khoản chi, gắn tinh thần tiết kiệm của từng cá nhân đối với tập thể; xây dựng quy chế làm việc một cách khoa học, phát huy khả năng của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, do quy định về nguồn thu của một số đơn vị không đủ cho việc chi trả lương nên huyện vẫn chưa thực hiện được cơ chế giao kinh phí cho đơn vị hoạt động; việc giao dự toán chi hoạt động cho đơn vị sự nghiệp không có thu còn thấp so với thực tế…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập một cách thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Đức Thịnh