BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Nội vụ làm việc với Sở Nội vụ và UBND thị xã Tây Ninh: Thành lập 2 phường cùng lúc với thành phố Tây Ninh

Cập nhật ngày: 06/10/2013 - 08:57
Dự kiến, bước sang tháng đầu năm 2014, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thẩm định đồng thời 2 đề án và trình Chính phủ quyết định.

(BTN) - Vừa qua tại trụ sở Bộ Nội vụ (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cùng lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh và UBND thị xã Tây Ninh về việc thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh, thành lập thành phố Tây Ninh và xin chủ trương nâng cấp đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ trì buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng chỉ đạo: Thành lập các đơn vị hành chính phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị cả nước; có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phải đánh giá đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26.7.2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư số 02/2012/TT-BNV, ngày 15.6.2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật.

Về việc thành lập các phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh, Bộ giao cho Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nội vụ Tây Ninh và UBND thị xã Tây Ninh rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định…

Trao đổi với phóng viên Báo Tây Ninh, sau khi làm việc với Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh Trần Hữu Hậu cho biết: Bộ thống nhất với Sở Nội vụ và UBND Thị xã, Đề án thành lập 2 phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục; 2 xã đủ tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thành phố loại 3; đồng thời tỉnh Tây Ninh có thể triển khai lập và thực hiện các thủ tục trình Đề án thành lập thành phố Tây Ninh.

Sau khi UBND tỉnh Tây Ninh trình Đề án thành lập thành phố, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện quy trình “kép”: thẩm định và trình Chính phủ cùng lúc 2 Đề án thành lập 2 phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh và thành lập thành phố Tây Ninh. Về phía Chính phủ sau khi xem xét, nếu đạt sẽ ra 1 nghị quyết chung. Vì thế, ngay trong tháng 10.2013, Thị xã sẽ triển khai các bước tiếp theo với Đề án thành lập thành phố gồm những công việc lấy ý kiến nhân dân (đại diện các hộ gia đình) toàn Thị xã; họp HĐND các phường, xã; HĐND Thị xã để thông qua; sau đó UBND Thị xã trình Sở Nội vụ thẩm định để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2013.

Dự kiến, bước sang tháng đầu năm 2014, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thẩm định đồng thời 2 đề án và trình Chính phủ quyết định. Như thế, nếu không có gì trở ngại, thị xã Tây Ninh sẽ “lên thành phố” trong năm 2014.

N.T.H