BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh

Cập nhật ngày: 21/04/2010 - 05:46

Vừa qua, Bộ Nội vụ có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gởi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII.

Cử tri Tây Ninh kiến nghị Bộ Nội vụ nên sớm có tổng kết, đánh giá về vấn đề thí điểm bỏ HĐND quận, huyện, phường để bình ổn về nhân sự cho các địa phương, tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Quốc hội, Chính phủ đang triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian thí điểm đã gần 1 năm. Qua báo cáo của các địa phương thí điểm và kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện, quận, phường vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, điều hành quản lý Nhà nước ở địa phương.

Đại hội Đảng bộ Thị trấn Hoà Thành nhiệm kỳ 2010 - 2015

Theo kế hoạch của Chính phủ, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị để giúp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức Hội nghị sơ kết vào cuối tháng 3.2010, dự kiến tháng 6.2010 sẽ tổ chức tổng kết bước 1, nhằm đánh giá việc thực hiện thí điểm thời gian qua, từ đó sẽ có những kiến nghị, đề xuất tiếp theo trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Từ nay đến Đại hội Đảng các cấp ở địa phương (trong năm 2010) việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường chỉ thực hiện tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương còn lại HĐND các cấp vẫn hoạt động bình thường theo luật định. Do đó, việc bố trí, sắp xếp nhân sự tiến tới Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Tây Ninh và các địa phương không thí điểm vẫn theo cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay (theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và các văn bản pháp luật khác).

Đối với các huyện, quận, phường của 10 tỉnh, thành phố được lựa chọn thí điểm thì việc bố trí nhân sự của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo các quy định pháp luật về thí điểm.

HY UYÊN