Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 25/10/2021 - 21:29

BTNO - Ngày 25.10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Bùi Hồng Quang- Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2021 tại Sư đàn 5. Cùng đi với đoàn có Đại tá Phạm Phú Ý- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2021 của Sư đàn 5.

Thượng tá Nguyễn Hải Nam- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 báo cáo, năm 2021 Sư đoàn được Bộ Quốc phòng đầu tư 5 công trình với tổng kinh phí 11 tỷ 800 triệu đồng, gồm các công trình: Trường bắn Trung đoàn 271; thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh 3 trung đoàn; thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh 5 tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Bùi Hồng Quang biểu dương Sư đoàn 5 thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu; các công trình xây dựng  đáp ứng nhu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn.

Lê Thuận