Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp không tăng giá xăng, dầu

Cập nhật ngày: 28/05/2014 - 04:46

Căn cứ diễn biến giá xăng, dầu trong 1 tháng qua, Bộ Tài chính cho biết hiện giá bán lẻ xăng Ron 92 ở mức 24.900 đồng/lít, thấp hơn giá cơ sở 228 đồng/lít. Tương tự giá bán lẻ dầu diesel thấp hơn 87 đồng/lít, dầu hoả 52 đồng/lít và mazút 162 đồng/kg.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán, cũng như đảm bảo hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bộ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Đồng thời, các doanh nghiệp sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau: Xăng tiếp tục sử dụng 200 đồng/lít như hiện hành; dầu diesel giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít); dầu hỏa giảm sử dụng quỹ 100 đồng/lít (từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít) và dầu mazút sử dụng quỹ 160 đồng/kg (từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg).

Theo Thanh niên