BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 21/04/2016 - 06:15

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn diễn ra vào ngày 20.4 ở TP. Hồ Chí Minh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Báo chí - Bộ TT& TT Lưu Đình Phúc nhấn mạnh, báo chí đóng vai trò rất quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ hơn mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này, nhằm tiếp tục hoàn thiện, củng cố, xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam do nhân dân, vì nhân dân.

Tại buổi tập huấn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được phổ biến các nội dung như: Công tác hiệp thương và vận động bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; những điểm mới trong Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp và công tác chuẩn bị bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Ông Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu, các cơ quan báo chí cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử, đảm bảo sự bình đẳng giữa người ứng cử được giới thiệu với người tự ứng cử, người ứng cử có chức vụ cao với người ứng cử không có chức vụ hoặc thấp hơn, không phân biệt giới tính, dân tộc…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử, đặc biệt tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội cũng như thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Đ.H.T