Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức làm việc tại nhà

Cập nhật ngày: 18/07/2021 - 18:10

BTNO - Ngày 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc sắp xếp, bố trí thời gian làm việc để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 an toàn trong cơ quan, đơn vị, bảo vệ sức khoẻ cán bộ, công chức, viên chức người lao động phục vụ công tác được liên tục.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, sắp xếp, bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức làm việc tại nhà (trừ ngành Y tế, lực lượng vũ trang và các đơn vị đảm bảo các hoạt động thiết yếu).

Ông Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu và vận động người thân gia đình thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể tại công văn số 2375 ngày 17.7.2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đ.H.T