BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Thăm và làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 05/08/2012 - 01:10

(BTN)- Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường đã đến thăm và làm việc tại Tây Ninh. Cùng đi với Bộ trưởng có thủ trưởng các đơn vị: Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Tây Ninh

Báo cáo với Bộ trưởng trong buổi làm việc tại trụ sở Cục THADS tỉnh, ông Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, chỉ thị về những lĩnh vực liên quan đến pháp luật. Sở cũng đã thẩm định 89 dự thảo văn bản, góp ý 74 văn bản; tiến hành rà soát 54 văn bản pháp luật của địa phương. Qua rà soát, phát hiện 39/54 văn bản hết hiệu lực; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 152 văn bản, phát hiện 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành không đúng thẩm quyền. Sở thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành theo dõi việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 3 huyện. Tiếp nhận và trình UBND tỉnh giải quyết xong 235 trường hợp đăng ký kết hôn, 505 trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 1.188 trường hợp. Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu cho 357 hộ, với 1.328 nhân khẩu Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam, đang sinh sống tại Tây Ninh. Hoạt động Công chứng đã thực hiện được 26.212 trường hợp, thu lệ phí hơn 5,9 tỷ đồng. Hội đồng tổ chức bán đấu giá thành 12 cuộc, tiền thu được hơn 3,1 tỷ đồng. Đoàn luật sư Tây Ninh đã tham gia 788 vụ việc tố tụng, tư vấn pháp luật 349 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 14 vụ việc.

Theo báo cáo của Cục THADS Tây Ninh, lượng án thụ lý của tỉnh rất lớn, năm sau cao hơn năm trước: năm 2010 là 19.076 việc, năm 2011 là 22.403 việc, 10 tháng đầu năm 2012 là 22.154 việc. Toàn tỉnh chỉ có 59 chấp hành viên, phải thụ lý giải quyết 22.154 việc/10 tháng; bình quân 54 việc/tháng/chấp hành viên. Trong số 22.154 án, số án có điều kiện thi hành là 14.040 việc, đạt 64,24%. Đã thi hành xong 8.595 việc/14.040 việc, đạt 61,22%, số tiền có điều kiện thi hành là 345.291.751.000 đồng. Thời gian qua, Cục THADS đã nhận được 214 đơn khiếu nại, tố cáo (trong đó có 12 đơn không thuộc thẩm quyền), đã giải quyết xong 186/202 đơn, tỷ lệ 92,1%.

Tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tại trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh có ông Lê Minh Trọng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát, Toà án, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, của lãnh đạo tỉnh, và qua ý kiến của các thành viên trong đoàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đánh giá cao hoạt động tư pháp của tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua, cụ thể là trong những tháng đầu năm 2012, công tác tư pháp có những chuyển biến tích cực, đã thực hiện nhiệm vụ tư pháp rất tốt trong điều kiện khó khăn chung của cả nước. Tuy nhiên, Tây Ninh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong lĩnh vực tư pháp. Sau khi thông báo tình hình hoạt động tư pháp trong nước thời gian qua và những nét mới của ngành tư pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị: Ngành Tư pháp cần quan tâm theo dõi việc thi hành pháp luật của các cơ quan, giúp cho lãnh đạo trong công tác điều hành; cần tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực pháp luật; quan tâm việc sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới của đất nước; quan tâm sửa đổi, bổ sung các luật hiện hành cho thích hợp và mang tính lâu dài; bảo đảm luật trợ giúp pháp lý được thực hiện đầy đủ trên thực tế; Viện Kiểm sát giúp Thi hành án thực hiện, dưới sự giám sát của HĐND các cấp; Ban chỉ đạo THADS cần liên tục kiện toàn bộ máy để hoạt động ổn định; cần quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đến ngành tư pháp để hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ghi nhận những kiến nghị của các sở, ngành và giao cho các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh. Chủ trương của tỉnh là luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành tư pháp hoạt động đạt hiệu quả cao. Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Đoàn đến thăm và làm việc tại Tây Ninh, rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Tư pháp, để ngành Tư pháp Tây Ninh phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

DUY ĐỨC