baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng chưa được cấp phép lập trường đại học

Cập nhật ngày: 25/11/2009 - 05:55

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã được Quốc hội thông qua sáng 25.11 với tỷ lệ "khiêm tốn": 62,07%. Có 108 đại biểu ấn nút không tán thành, 24 người không biểu quyết.

Không học phí tiểu học

Ngoài học phí, học sinh không phải đóng bất cứ khoản phí nào.

Riêng về thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trường đại học theo hướng trao quyền nhiều hơn cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, do còn có nhiều ý kiến khác nhau, Quốc hội quyết định chưa xem xét, quyết định tại kỳ họp này. Do đó, thẩm quyền này vẫn thuộc về Thủ tướng như quy định của Luật Giáo dục hiện hành. Bộ trưởng tăng trách nhiệm thẩm định.

Quốc hội yêu cầu giữ nguyên, không sửa điều 105 Luật Giáo dục, theo đó quy định  "học sinh tiểu học trường công lập không phải đóng học phí. Ngoài học phí, lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác.”

Tuy nhiên, để chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở giáo dục lạm dụng chủ trương về xã hội hoá giáo dục và quy định về các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục để thu các khoản ngoài quy định, gây bức xúc trong dư luận và thắc mắc trong nhân dân, Quốc hội đã chỉnh sửa khoản 2 điều 101.

Theo đó, quy định “Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục. Không được lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật”, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục vi phạm, nhằm thiết lập lại kỷ cương, phòng chống tiêu cực trong nhà trường.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi

Quốc hội cũng nhất trí bổ sung quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nhằm tương xứng với vị trí là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, để đặt nền móng cho sự phát triển của trẻ em trong độ tuổi bước vào các bậc học khác.

Tuy vậy, việc phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là về cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên, đồng thời cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia, bảo đảm việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt kết quả vững chắc.

Khoản 2 điều 6 của Luật được thông qua đã quy định tiêu chuẩn chương trình giáo dục và sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 29 theo hướng giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể, chặt chẽ tiêu chuẩn về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Bộ trưởng cũng là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Không đánh thuế hải sản do ngư dân đánh bắt

Sáng 25.11, Quốc hội đã thông qua Luật thuế tài nguyên với tỷ 81,54%. Luật quy định miễn thuế đối với hải sản tự nhiên dựa trên quan điểm điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, việc khai thác, đánh bắt hải sản, nhất là đánh bắt xa bờ là lĩnh vực rủi ro lớn. Đặc biệt, đời sống ngư dân hiện còn nhiều khó khăn.

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt cũng nằm trong diện được miễn thuế.

Biểu khung thuế suất vàng áp dụng mức từ 9 đến 25%. Thuế suất cụ thể đối với dầu thô được xác định luỹ tiến từng phần theo sản lượng khai thác bình quân mỗi ngày, với biểu khung thuế quy định từ 6 đến 40%.

(Theo Vietnamnet)