Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Bộ trưởng KH-CN là Chủ tịch Hội đồng an toàn hạt nhân

Cập nhật ngày: 09/04/2010 - 05:35

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Khoa học Công nghệ. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là cơ quan thường trực, giúp chuẩn bị chương trình và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng an toàn hạt nhân quốc gia.

Hội đồng có nhiệm vụ đề xuất với Thủ tướng chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử cũng như quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và xử lý sự cố hạt nhân đặc biệt nghiêm trọng. Trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Công thương trước khi Bộ này cấp giấy phép vận hành thử và vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Dự kiến năm 2014 Việt Nam sẽ khởi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Đây cũng là cơ quan tiến hành đánh giá báo cáo của cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân về kết quả thẩm định vận hành thử và báo cáo phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân, kết quả kiểm tra an toàn đối với xây dựng, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động, lắp đặt, nghiệm thu an toàn lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân.

Trước những vấn đề quan trọng liên quan đến bảo đảm an toàn hạt nhân, Hội đồng sẽ tổ chức khảo sát thực tiễn, thảo luận và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời, cơ quan này cũng báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng về hoạt động của Hội đồng cũng như những vấn đề quan trọng

Ngoài ra, Hội đồng An toàn hạt nhân Quốc gia cũng thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng giao về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn hạt nhân.

(Theo VNE)