baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời: Về chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã

Cập nhật ngày: 29/11/2011 - 12:19

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII (vừa bế mạc hôm 26.11), ĐBQH Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhiều vấn đề về việc thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã. Đây là vấn đề mà cán bộ công tác ở cơ sở rất bức xúc và thường xuyên có ý kiến phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Báo Tây Ninh lược ghi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn như sau:

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm: “-Trong thực tế, tính chất, nội dung công việc do “người hoạt động không chuyên trách” (HĐKCT) ở cấp xã không có sự khác biệt lớn với các chức danh “cán bộ, công chức” (CB-CC) xã?”.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: “-…Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX của Đảng đã xác định: Hệ thống chính trị ở cơ sở có cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách. Cán bộ chuyên trách phải dành phần lớn thời gian lao động làm việc công để thực hiện chức trách được giao. Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia công việc trong một phần thời gian lao động. Tiếp đó Nghị quyết Trung ương 6 - khoá X của Đảng đã xác định: Cán bộ không chuyên trách thì thực hiện theo hướng khoán kinh phí hoạt động và đóng bảo hiểm tự nguyện. Chính phủ quy định khung số lượng và khung mức phụ cấp để các địa phương thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể. Thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng, Luật Cán bộ, công chức 2008 đã quy định cụ thể 8 nhóm chức vụ đối với cán bộ cấp xã (tương đương 11 chức danh); đồng thời giao Chính phủ quy định khung số lượng, chế độ, chính sách đối với những người HĐKCT ở cấp xã…”.

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm: “-Người HĐKCT ký kết hợp đồng làm việc với Chủ tịch UBND cấp xã, hưởng phụ cấp, thực hiện chế độ bảo hiểm tự nguyện. Tuy nhiên mức phụ cấp cao nhất là hệ số 1,0; quá thấp không đủ trang trải cuộc sống, chi phí công tác; thêm nữa nếu đóng BHXH, BHYT tự nguyện thì không đủ khả năng. Ngoài ra, theo quy định pháp luật, nếu người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động dài hạn với người lao động thì phải thực hiện chế độ BHXH bắt buộc?”.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: “-…Theo quy định của Luật BHYT và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, ngày 27.7.2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT thì những người HĐKCT ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng tham gia BHYT.

Về quy định hệ số phụ cấp cao nhất bằng 1,0 đối với những người HĐKCT ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP là để thống nhất giữa các địa phương và bảo đảm tương quan với hệ số lương của công chức cấp xã (công chức chưa qua đào tạo có hệ số lương 1,18). Tuy nhiên, ngoài quy định của Chính phủ, một số địa phương căn cứ vào khả năng ngân sách của mình còn trợ cấp thêm để động viên những người HĐKCT.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình

Về chế độ BHXH, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật CB,CC năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP không quy định những người HĐKCT ký kết hợp đồng lao động dài hạn với Chủ tịch UBND cấp xã; vì vậy theo Luật BHXH và Nghị định số 190/2007NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật BHXH thì những người HĐKCT không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm: “-Khi CB,CC xã được bầu cử, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc nhóm những người HĐKCT thì chế độ, chính sách thay đổi hoàn toàn nên rất khó khăn trong bố trí, luân chuyển cán bộ?”.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: “-Luật CB,CC năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP không quy định CB,CC cấp xã (đối tượng hưởng lương) không được kiêm nhiệm giữ chức danh thuộc nhóm những người HĐKCT. Vì vậy, nếu CB,CC cấp xã đồng thời kiêm nhiệm chức danh người HĐKCT thì vừa hưởng lương theo quy định của Chính phủ, vừa hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người HĐKCT theo quy định của HĐND cấp tỉnh. Trường hợp thôi làm CB,CC cấp xã, sau đó tham gia giữ chức danh người HĐKCT thì thôi hưởng lương để hưởng chế độ phụ cấp đối với người HĐKCT. Việc bố trí nhân sự cụ thể làm cán bộ chuyên trách và người HĐKCT ở cấp xã thuộc thẩm quyền của cấp uỷ và chính quyền cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Đảng và Nhà nước”.

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm: “-Đối với đội ngũ “cán bộ xã” đã có thời gian công tác lâu dài theo các quy định về cán bộ cấp xã trước đây, nay do yêu cầu chuẩn hoá cán bộ phải nghỉ việc thì chế độ, chính sách như thế nào?”.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: “-Bộ Nội vụ được phân công trình Chính phủ Nghị định về Công chức xã, phường, thị trấn. Trong dự thảo Nghị định có quy định chế độ thôi việc đối với CB,CC cấp xã, nếu dự thảo Nghị định được Chính phủ ban hành thì công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau: -Theo nguyện vọng và được UBND huyện đồng ý; -Do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật CB,CC”.

NGUYỄN DUY

(Lược ghi)