BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ TTTT: Bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản

Cập nhật ngày: 17/11/2011 - 11:41

(BTNO)- Sáng 17.11, tại Công ty TNHH MTV Itaxa - TP.HCM, Cục Xuất bản – Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản cho cán bộ quản lý xuất bản thuộc Sở TTTT các tỉnh, thành phố; cán bộ làm kế hoạch xuất bản, tổ chức nhân sự của các NXB khu vực phía Nam.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản tại TP.HCM

Trong thời gian 2 ngày 17-18.11, các học viên sẽ được tập trung tìm hiểu 4 chuyên đề, gồm: Thực trạng hoạt động xuất bản, đề xuất giải pháp khắc phục yếu kém, xây dựng ngành xuất bản phát triển; Giới thiệu nội dung cơ bản một số văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác xuất bản; Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn; Hướng dẫn đăng ký kế hoạch xuất bản, quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm, quy chế liên kết,…

Ông Lý Bá Toàn - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết, lớp học nhằm nâng cao nghiệp vụ, giúp các cán bộ phụ trách xuất bản thực hiện đúng quy trình, chỉ đạo của Đảng trong công tác xuất bản. 

Thành Hưng