Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Pháo binh kiểm tra lực lượng Pháo binh tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 14/08/2019 - 16:13

BTNO - Vừa qua, Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện chuyên ngành Pháo binh của Sư đoàn 5.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh phát biểu buổi kiểm tra

Trong 7 tháng đầu năm 2019 cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết cấp ủy các cấp, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Phòng Pháo binh Quân khu và Sư đoàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Các đơn vị tổ chức huấn luyện được phân cấp, đúng kế hoạch, đủ nội dung, thời gian đã quy định, huấn luyện bảo đảm tác phong, quân số đạt từ 98,7%.

Kết quả diễn tập chiến thuật, tham gia phục vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Qua đợt kiểm tra của Bộ Tư lệnh Pháo binh nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với lực lượng Pháo binh Sư đoàn 5 trên các mặt sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện chuyên ngành Pháo binh, công tác bảo đảm kỹ thuật, khoa học quân sự và công tác cán bộ.

Thông qua kiểm tra kịp thời phát hiện chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, thiếu sót, để chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Pháo binh Sư đoàn năm 2019 và những năm tiếp theo.

Lê Thuận