Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Kiểm tra nhiệm vụ tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 03/08/2018 - 21:02

BTNO - Ngày 3.8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018 của Sư đoàn 5.

Thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra xây dựng cơ bản tại Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 5.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5 đã tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác hậu cần – tài chính đến cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cấp trong toàn Sư đoàn.

Kết quả công tác hậu cần, tài chính của Sư đoàn đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có những nội dung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi tiêu chuẩn chế độ cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn.

Đặc biệt, trong 7 tháng qua, Sư đoàn làm chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện 9 dự án xây dựng cơ bản với tổng số vốn đầu tư là 183,748 tỷ đồng, trong đó ngân sách quốc phòng là 160,108 tỷ đồng, ngân sách quân khu 23,64 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương Sư đoàn 5 đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Tư lệnh Quân khu và Nghị quyết, kế hoạch của Sư đoàn về thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2018.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Sư đoàn chủ động, tích cực, sáng tạo, tham mưu, đề xuất đúng, kịp thời, hiệu quả các mặt công tác cho Chỉ huy Sư đoàn; thực hiện tốt việc đăng cai Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và các mô hình tham quan tại Sư đoàn đạt kết quả tốt, được Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao.

Lê Thuận