baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác tôn giáo

Cập nhật ngày: 09/07/2010 - 11:50
HTML clipboard

Toàn tỉnh Tây Ninh có trên 60% dân số là người có tín ngưỡng tôn giáo. Trong đó, có các tôn giáo có đông tín đồ là Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Nhà nước ta luôn nêu cao chủ trương, chính sách hoà hợp dân tộc, không phân biệt lương giáo, cùng nhau đoàn kết, phát triển đất nước, từ đó việc bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho nhân dân và cán bộ làm công tác tôn giáo là một nhiệm vụ rất quan trọng. Thời gian qua, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) đã có những hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tăng cường bồi dưỡng những kiến thức về tôn giáo cho các cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở.

Các học viên tham dự lớp tập huấn tại thị trấn Châu Thành.

Trong năm 2010, Sở Nội vụ kết hợp với Công an tỉnh mở 18 lớp tại 9 huyện, thị trong tỉnh, bình quân mỗi lớp có 110 học viên. Các học viên tham dự tập huấn là các cán bộ UBND, Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, xã.

Mỗi lớp tập huấn được tổ chức trong 4 ngày. Nội dung xoay quanh các vấn đề về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đặc điểm giáo lý, giáo luật của từng tôn giáo. Tuỳ vào đặc điểm tôn giáo của từng địa bàn mà các báo cáo viên đi sâu vào từng khía cạnh phù hợp để học viên dễ áp dụng sau khi được tập huấn.

Ông Võ Thành Công – Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cho biết: “Công tác bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho cán bộ làm tôn giáo các cấp, cũng như việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho tín đồ các tôn giáo luôn được chú trọng. Các lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên hiểu rõ về tình hình tôn giáo nói chung và lịch sử, đặc điểm các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói riêng. Trong đó đi sâu nghiên cứu về đường lối, chính sách của Đảng đối với việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, sự hoà hợp, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trên đường phát triển, tiến tới xã hội ngày càng yên bình, no ấm hơn”.

Đình Vũ