BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 13/12/2010 - 06:32

(BTNO) - Sáng 13.12, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh mở lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tham dự lớp học có gần 200 học viên, là những cán bộ chuyên môn làm công tác xây dựng và quản lý xây dựng ở hai cấp xã, huyện trong tỉnh.

Lớp học sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 13 – 17.12). Trong 5 ngày, các báo cáo viên của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị sẽ hướng dẫn các học viên tìm hiểu một số vấn đề như: Chính sách pháp luật về xây dựng nông thôn mới; Quản lý Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn; quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng trên địa bàn nông thôn.

Lớp học sẽ trang bị những kiến thức về quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý xây dựng, đất đai thuộc cấp huyện, xã. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với cán bộ cấp huyện về lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý quy hoạch.

Đình Vũ