BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bốn nhóm đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 08:01

BTN - Chiều 9.7, Ban Văn hoá - Xã hội (VH-XH) HĐND tỉnh họp thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH của HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Cường- Phó trưởng Ban VH-XH của HĐND tỉnh trình bày 4 dự thảo nghị quyết.

Một, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34 ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. Đối với nội dung này, lãnh đạo Ban VH-XH của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất dự thảo nghị quyết.

Nội dung dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và quy định của pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quá trình thực hiện nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH của HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Hai, dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Ban VH-XH thống nhất dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết bao gồm 7 nội dung quy định chi và mức chi bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ba, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2028. Dự thảo nghị quyết mở rộng, quy định 9 loại bệnh hiểm nghèo gồm 4 nhóm đối tượng được đưa vào chính sách hỗ trợ: hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ đi lại, hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đánh giá, thời gian qua, công tác hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND năm 2015 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng được quy định vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, chưa bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho một số đối tượng bệnh nhân.

Từ thực tế đó, việc mở rộng một số bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ điều trị là cần thiết. Bên cạnh bệnh nhân suy thận mạn có chạy thận nhân tạo, bệnh nhân mắc các căn bệnh khác cũng sẽ được đưa vào danh sách hỗ trợ, cụ thể là các bệnh: ung thư, nhồi máu cơ tim lần đầu, phẫu thuật động mạch vành, phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật động mạch chủ, đột quỵ, bỏng nặng và chấn thương sọ não có phẫu thuật.

Đối tượng được hỗ trợ gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của Chính phủ; người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ; người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật và người đang hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo tính toán, tổng số tiền chi ra hỗ trợ nhóm đối tượng nêu trên khoảng 5,5 tỷ đồng/năm.

Góp ý cho dự thảo, một số ý kiến đề xuất cân nhắc về từ ngữ, đặt lại tên gọi nghị quyết cho bảo đảm tính chính xác, tường minh, cụ thể. Lãnh đạo Ban VH-XH cơ bản thống nhất với các dự thảo nghị quyết nêu trên, việc ban hành các nghị quyết là cần thiết. Các dự thảo nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn, dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung 6 điều gồm: khoản 3, Điều 1, Điều 3, Khoản 2 Điều 5, Khoản 2 Điều 9, Điều 13, Điều 14 và bãi bỏ Điều 15 so với Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND.

Lãnh đạo Ban VH-XH cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết, chỉ chỉnh sửa lại kỹ thuật văn bản; đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết bảo đảm theo quy định, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Việt Đông