BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bourbon Tây Ninh (SBT): Năm 2010 chỉ tiêu lợi nhuận đạt 260 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 18/04/2010 - 07:14

Ngày 16.4.2010 Công ty CP Bourbon Tây Ninh (SBT) tổ chức đại hội cổ đông tại thành phố HCM để thông qua các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty CP Bourbon Tây Ninh

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc SBT cho biết năm 2009 Công ty đã đầu tư trồng được 11.780 ha mía- tăng 26% so với năm trước. Vụ chế biến 2009-2010 SBT thu mua được hơn 654.000 tấn mía cây, chế biến được gần 65.000 tấn đường. Doanh thu của SBT năm 2009 thực hiện được là 770 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 210 tỷ đồng- tăng hơn gấp đôi kế hoạch năm và bằng 257% so với năm 2008. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đạt 1.484 đồng/CP. Ngoài ra, SBT cũng là cổ đông sáng lập Công ty CP Bourbon An Hoà, đã và đang triển khai xây dựng Vườn công nghiệp Bourbon An Hoà trên diện tích hơn 1.000 ha tại xã An Hoà, huyện Trảng Bàng.

Năm 2010, SBT phấn đấu đầu tư mở rộng diện tích vùng nguyên liệu mía lên 12.200 ha. Để thực hiện được chỉ tiêu phát triển diện tích vùng nguyên liệu mía, SBT tăng cường chính sách đầu tư trồng mới và chăm sóc, đầu tư tháo úng một số khu vực vùng thấp, đồng thời có nhiều chính sách khuyến khích nông dân trồng mía có năng suất cao.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính của SBT năm 2010 cũng tăng cao hơn năm trước. Cụ thể: kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 đạt 936,6 tỷ đồng- tăng hơn năm 2009 trên 160 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 260 tỷ đồng- tăng hơn năm 2009 gần 50 tỷ đồng; lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đạt 1.844 đồng/CP- tăng hơn năm 2009 360 đồng/CP…

S.T