BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTC Huyện uỷ Gò Dầu: Đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2005 - 2009

Cập nhật ngày: 15/08/2010 - 04:35

Trong 5 năm 2005- 2009, Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị mạnh, được UBND tỉnh tặng Lá cờ đầu phong trào thi đua các năm 2005, 2006, 2007, 2009. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2009), do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức trong tháng 7.2010, Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu đã vinh dự đón nhận cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm” của UBND tỉnh. 

Ông Phạm Văn Phỉ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu (bên trái) đón nhận cờ “Đơn vị thi đua yêu nước xuất sắc 5 năm” của UBND tỉnh

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Phỉ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Gò Dầu cho biết, 5 năm qua Ban Tổ chức Huyện uỷ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đảng bộ huyện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Về công tác tổ chức cán bộ, đơn vị đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ củng cố tổ chức bộ máy, làm tốt công tác cán bộ; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ nhận xét đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, giúp cấp uỷ các cấp tiếp thu nhiều ý kiến, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn, bố trí cán bộ. Ban Tổ chức Huyện uỷ đã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006-2010, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đơn vị đã tham mưu Huyện uỷ cử 452 cán bộ, công chức viên chức đi đào tạo các lớp theo yêu cầu, nhiệm vụ, và chiêu sinh của ngành cấp trên.

Về công tác chính sách cán bộ, đơn vị  luôn quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo thường xuyên cho cán hưu trí khi ốm đau, hữu sự, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ lão thành, đưa cán bộ đương chức, hưu trí khám sức khoẻ định kỳ theo quy định; tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ được đổi mới theo đúng các quy chế, quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, công khai, dân chủ.

Về công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã kịp thời tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Hằng năm đảm bảo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất, không chạy theo thành tích; kịp thời chấn chỉnh những cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2005-2010, với 500 đảng viên.

D.H