BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTC Tỉnh uỷ: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011

Cập nhật ngày: 19/01/2012 - 05:59

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2011, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng với các cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị cùng cấp và tổ chức cấp uỷ cấp dưới để làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ triển khai thực hiện đồng bộ, có hệ thống các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng cơ sở Đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng tinh thần các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh uỷ.

Tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, nhân viên của ngành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết thống nhất, cải tiến phương pháp làm việc, chủ động, dân chủ công khai minh bạch trong công tác, hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2011.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang (trái) trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2011 cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoà Thành

BTC Tỉnh uỷ tham mưu thực hiện đề án về “Chính sách hỗ trợ gia đình đảng viên nghèo giai đoạn 2009-2010”. Kết quả hỗ trợ được 253 hộ đảng viên nghèo với tổng số tiền 4,207 tỷ đồng. Ban Tổ chức các cấp cũng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Tính đến cuối năm 2011, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.367 đảng viên mới, tăng trên 20% so với kế hoạch năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2011, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần lưu ý thực hiện tốt trong thời gian tới.

D.H