BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật ngày: 09/03/2011 - 05:08

Ngày 24.2.2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó tập trung một số giải pháp: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ người nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…

Để thực hiện chủ trương và các giải pháp này đạt được kết quả cao, ngày 2.3.2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 85-CV/TU về việc tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Kịp thời triển khai, quán triệt, chủ động, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghiêm túc, triệt để, có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24.2.2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trong thời “bão giá”, người dân phải cân nhắc khi mua sắm (ảnh minh hoạ)

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ, tham gia tích cực, thiết thực, tạo đồng thuận cao trong xã hội đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí để định hướng dư luận, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết.

Phấn đấu tăng thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, giảm bội chi ngân sách. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong sử dụng tài chính, đầu tư công, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm tài sản công. Rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, tạm dừng trang bị mới xe ô tô, mua sắm, tài sản có giá trị lớn, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng... Dừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa cấp bách, nội dung không thiết thực, tiết giảm tối đa số lượng, quy mô và kinh phí chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, sơ kết, tổng kết, đi công tác trong nước và ngoài nước...

Rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại các dự án, công trình xây dựng cơ bản để điều chỉnh vốn đầu tư hợp lý, tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2011.

Xem xét lại kế hoạch sử dụng điện trên địa bàn tỉnh để điều tiết, phân bổ hợp lý, bảo đảm triệt để tiết kiệm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi lợi dụng tình hình khó khăn, đầu cơ, nâng giá, tạo sự khan hiếm hàng hoá giả tạo, gây bất ổn định thị trường. Có kế hoạch quản lý, điều tiết, bình ổn thị trường, bảo đảm hàng hoá lưu thông thông suốt.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm hàng hoá có thế mạnh, bảo đảm an ninh lương thực.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tập trung chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống khó khăn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dân. Có kế hoạch giải ngân kịp thời nguồn vận động từ quỹ “Vì người nghèo” để phục vụ có hiệu quả cho công tác giảm nghèo của tỉnh.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ngay Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24.2.2011 của Chính phủ với tinh thần quyết tâm, nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất để đạt kết quả thiết thực.

MINH NGUYỄN