baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật ngày: 30/12/2010 - 11:00

Cùng với những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, năm 2010 công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Đặc biệt, năm 2010 công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp đã tập trung phục vụ tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm được các tổ chức Đảng thực hiện đúng quy định. Công tác giám sát của cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp và hiệu quả hơn…

Báo cáo tại hội nghị, đại diện UBKT Tỉnh uỷ cho biết, năm 2010 UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và tham mưu tốt cho cấp uỷ trong việc kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2010, các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã kiểm tra được 339 tổ chức Đảng và 1.688 đảng viên, trong đó có 324 cấp uỷ viên các cấp. Kết quả có 28 tổ chức Đảng và 12 đảng viên vi phạm, nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật. Công tác giám sát thường xuyên được cấp uỷ các cấp thực hiện nền nếp hơn, giám sát được 2.409 tổ chức Đảng và 3.424 đảng viên. Qua giám sát đã kịp thời cảnh báo, nhắc nhở 97 tổ chức và 53 đảng viên, chuyển sang kiểm tra 2 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao cờ thi đua và bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Đối với UBKT các cấp, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 109 tổ chức và 246 đảng viên. Kết quả qua kiểm tra có 91 tổ chức Đảng vi phạm (nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật); có 224 đảng viên vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 50 đảng viên. Tổng số đảng viên được UBKT các cấp giám sát thường xuyên trong năm 2010 là 7.870 người, tăng 3.539 đảng viên (tỷ lệ tăng 33,7%) so với năm 2009. Qua giám sát, số đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm được nhắc nhở, cảnh báo là 221 đảng viên; số đảng viên phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 71 đảng viên. Tổng số tổ chức Đảng được UBKT các cấp giám sát thường xuyên là 3.254 tổ chức, giám sát chuyên đề 329 tổ chức. Qua giám sát, số tổ chức Đảng có thiếu sót được cảnh báo nhắc nhở 440 tổ chức; 47 tổ chức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2010 có 166 đảng viên bị thi hành kỷ luật (giảm 29,36% so với năm 2009). Trong đó cách chức 6 trường hợp, khai trừ 17 đảng viên, cảnh cáo 60 đảng viên, số còn lại khiển trách. Ngoài ra trong năm 2010, 51 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xoá tên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 đảng viên; xử lý hành chính 9 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 6 trường hợp bị truy tố trước pháp luật. Số tổ chức bị thi hành kỷ luật trong năm 2010 là 3 tổ chức, giảm 40% so với năm 2009…

Phát biểu chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nói: Năm 2011 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra các sự kiện chính trị trong đại của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, năm đầu tiên tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, cũng là năm tỉnh ta phải tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực phát sinh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tạo động lực để tỉnh ta vượt qua khó khăn tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2011 đề ra.

Nhân hội nghị, đại diện UBKT Tỉnh uỷ công bố quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của UBKT Trung ương cho 42 cán bộ, đảng viên trong tỉnh; công bố quyết định và trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 của UBND tỉnh cho UBKT Huyện uỷ Dương Minh Châu và bằng khen của UBND tỉnh cho UBKT Thị uỷ Tây Ninh và UBKT Huyện uỷ Bến Cầu. Ngoài ra UBKT Tỉnh uỷ tặng 11 giấy khen cho UBKT các Huyện uỷ và các Đảng uỷ trực thuộc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2010.

D.H