baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BTV Tỉnh uỷ: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

Cập nhật ngày: 15/03/2011 - 06:12

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên triển khai NQ.

(BTNO) – Sáng 15.3 tại hội trường Tỉnh uỷ, Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã được khai mạc.

Hội nghị do Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức với sự tham dự của các đại biểu là Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể  tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thị uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11. 9.2010. Với tinh thần “thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân”, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2011-2015 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh: “Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh là cơ sở quan trọng, quyết định đến sự phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 năm tới, với mục tiêu phương hướng phấn đấu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao; tạo sự chuyển biến nhanh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hoá. Xây dựng môi trường văn hoá- xã hội  lành mạnh, văn minh; bảo đảm công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, thu ngắn khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 đưa thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và đến năm 2020 Tây Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thắng lợi thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 15 và 16.3.2011. Các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX: Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015; Về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015; Về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đặng Hoàng Thái