BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cả nước có 1.761 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật ngày: 12/03/2016 - 12:00

Ngày 11-3, tại T.P Cần Thơ, Văn phòng điều phối nông thôn mới TW phối hợp UBND T.P Cần Thơ tổ chức hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh năm 2016 nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2015, triển khai công tác năm 2016 và định hướng Chương trình giai đoạn 2016-2020.

Tính đến hết tháng 2-2016, cả nước có 1.761 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 19,7%); bình quân tiêu chí/xã đạt 12,9 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 2,9 tiêu chí so với đầu năm 2015. Cả nước có 17 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt nông thôn mới và bảy đơn vị cấp huyện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như sự chênh lệch về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền còn lớn. Điển hình, như: tỷ lệ đạt chuẩn nông thôn mới của vùng Đông Nam Bộ là 46,4%; Đồng bằng sông Hồng là 42,8%, còn vùng miền núi phía bắc mới chỉ có 9,1% và Tây Nguyên là 15,5%...

Mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đó là đến năm 2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 50%, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chí mỗi xã trên cả nước bình quân đạt 15 tiêu chí, không còn xã dưới năm tiêu chí; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của dân cư nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã…

Nguồn Báo Nhân dân