Cả nước có thêm 37 đô thị mới so với năm 2005

Cập nhật ngày: 17/01/2011 - 11:21

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2010 đạt khoảng 17,5 m2 sàn/người.

Các doanh nghiệp của ngành Xây dựng tiếp tục có những bước tiến rõ rệt khi giá trị sản xuất kinh doanh năm 2010 tăng 18,7% so với năm 2009, vượt gần 5% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Các doanh nghiệp của ngành đã tham gia xây dựng ở hầu hết các công trình lớn, trọng điểm của đất nước như Khu công nghiệp Dung Quất, Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, Khí điện đạm Cà Mau, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 2 tập đoàn kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực của ngành là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam đã được thành lập.

Các cơ chế chính sách về nhà ở đã bám sát chủ trương xã hội hoá và xoá bỏ bao cấp trong lĩnh vực nhà ở, khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đặc biệt là các hộ gia đình tự tạo lập nhà ở. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2010 đạt khoảng 17,5 m2 sàn/người.

Ngay sau khi Luật Nhà ở ra đời, Bộ Xây dựng đã chủ động nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, hỗ trợ người nghèo về nhà ở.

Đến nay, đã hoàn thành cơ bản công tác hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo với chương trình hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Thị trường bất động sản tuy mới hình thành nhưng với việc các giao dịch bất động sản được thực hiện thông qua các sàn giao dịch đã góp phần đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh và bền vững.

Số giấy phép xây dựng được cấp đã tăng dần theo các năm. Số công trình xây dựng có giấy phép xây dựng năm 2010 đạt khoảng 90%.

Mặt khác, nhằm đẩy nhanh kế hoạch cải cách hành chính của ngành xây dựng giai đoạn 2006-2010, trong số 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ, đã công bố loại bỏ 23 thủ tục hành chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đơn giản hoá đối với 78 thủ tục hành chính còn lại.

(Theo chinhphu.vn)