Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2024:

Cả nước có trên 300 tổ chức đảng và hơn 10.900 đảng viên bị xử lý kỷ luật 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 16:09

BTNO - Sáng 10.7, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Dự tại điểm cầu tỉnh có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm cùng lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ, UBKT các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

UBKT các cấp kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; vi phạm trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín.

UBKT Trung ương đã hoàn thành 8/8 cuộc kiểm tra, kết luận kiểm tra 8 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức đảng và 92 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 34 đảng viên; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT cấp uỷ trực thuộc Trung ương hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện. Đến nay, 65/68 địa phương, đơn vị đã hoàn thành, kết luận kiểm tra, thanh tra, thi hành kỷ luật đảng 80 tổ chức đảng và 190 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền 26 vụ việc.

Số tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ. Theo đó, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và trên 7.800 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và trên 3.100 đảng viên. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị…

Ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Đối với công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, UBKT Trung ương đã tiếp nhận, quản lý 574 bản kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá kết quả cũng như một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu năm đến nay, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận, đề xuất kiến nghị tại hội nghị.

Theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương, kết quả thi hành kỷ luật Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng so với nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kể cả những vụ việc tồn đọng, phức tạp đã lâu nhưng nay vẫn tiếp tục được điều tra, xử lý. Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đã được UBKT các cấp thực hiện dần đi vào nền nếp.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Cùng với đó, chủ động tham mưu và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các đơn thư liên quan đến công tác nhân sự Đại hội.

Cấp uỷ, UBKT thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, hàng tháng báo cáo về UBKT Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và UBKT thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng.

Phương Thuý