Cả nước tiết kiệm hơn 3.800 tỷ đồng chi thường xuyên

Cập nhật ngày: 10/06/2011 - 10:39

Nhiều cơ quan đã tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên

Tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho thấy tổng số tiền cắt giảm 10% chi thường xuyên chín tháng còn lại của dự toán năm 2011 là 3.857,7 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24.2.2011 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, Bộ Tài chính thông báo công khai số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Theo đó,  khối các bộ, cơ quan trung ương tiết kiệm gần 900 tỷ đồng. Ðứng đầu về số tiền tiết kiệm từ ngân sách Nhà nước của khối này là Bộ Tài chính với hơn 167 tỷ đồng; tiếp đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 86 tỷ đồng; Ðài Truyền hình Việt Nam 61 tỷ đồng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 44 tỷ đồng; Bộ Tư pháp 40 tỷ đồng...

Khối các địa phương tiết kiệm được 2.957,7 tỷ đồng, trong đó Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có số tiết kiệm 10% chi thường xuyên lớn nhất với con số tương ứng là hơn 280 tỷ đồng và 196 tỷ đồng.

Một số địa phương khác có số tiết kiệm cao như Long An hơn 112 tỷ đồng; Ðắk Lắk 84 tỷ đồng; Nghệ An 82 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 77 tỷ đồng; Gia Lai 74 tỷ đồng...

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo đúng Nghị quyết của Chính phủ.

(Theo chinhphu.vn)