BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến của cử tri Tây Ninh: Bộ Giao thông – Vận tải trả lời về việc Công ty 742 tự ý phân bổ đất công cho CBCN làm nhà ở tại Thanh Phước (Gò Dầu)

Cập nhật ngày: 16/06/2009 - 06:00

LTS: Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, cử tri Tây Ninh có nhiều ý kiến được các vị ĐBQH thu thập và chuyển đến các bộ, ngành Trung ương đề nghị trả lời, cũng như chuyển thành chất vấn tại diễn đàn Quốc hội. Ngoài các chất vấn được các thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp (có trực tiếp truyền hình trên sóng VTV), một số ý kiến, kiến nghị của cử tri Tây Ninh đã được các bộ trả lời bằng văn bản ngay tại kỳ họp. Báo Tây Ninh lần lượt trích đăng phần trả lời của các bộ về những vấn đề cử tri rất quan tâm.

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) đang phát biểu chất vấn

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 742 (đóng trên địa bàn xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) tự ý phân bổ đất công cho cán bộ công nhân xây dựng nhà ở làm cho người dân địa phương rất bức xúc”. Bộ Giao thông - Vận tải trả lời (tại Công văn số 152/BGTVT-CĐBVN ngày 9.1.2009)

Về nguồn gốc khu đất:

Đất Hạt quản lý đường bộ 422 tại ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho Khu cầu đường 4 sử dụng để xây dựng Phân khu 44 cầu đường - Xí nghiệp quản lý đường bộ 710. (Quyết định số 44/QĐ ngày 7.4.1978 của UBND tỉnh Tây Ninh). Theo kết quả đo đạc của Công ty cổ phần địa chính Tây Ninh thì hiện nay diện tích khu đất này là 14.931,2 m2.

Ngày 1.1.1991, Tổng Giám đốc Liên hiệp quản lý đường bộ 7 - nay là Khu Quản lý đường bộ VII quyết định giao khu đất trên cho Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 742 nay là Công ty CP ĐT&XDCT 742) quản lý, khai thác theo Quyết định chuyển giao tuyến quốc lộ 22 và tài sản theo đường; mục đích sử dụng vào việc xây dựng trụ sở văn phòng Hạt quản lý đường bộ và xây dựng nhà ở tập thể cho cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ duy tu sửa chữa, đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ được giao quản lý.

Sau khi Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 742 tiến hành cổ phần hoá vào năm 2006, khu đất Hạt quản lý đường bộ 422 và tài sản trên đất đã được Bộ Giao thông -Vận tải quyết định giao cho Khu quản lý đường bộ VII - Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, Công ty CP ĐT&XDCT 742 được sử dụng để phục vụ quản lý quốc lộ 22 và quốc lộ 22B.

Việc phân lô giao đất cho công nhân viên xây dựng nhà ở:

Trong quá trình hoạt động từ năm 1978 đến năm 2005, từ chỗ chỉ có một số ít cán bộ công nhân công tác tại Hạt quản lý đường bộ 422 ở tại khu tập thể của Hạt do Nhà nước đầu tư xây dựng, đến nay đã có gần 180 người (gần 50 hộ gia đình) bao gồm công nhân lao động và vợ, chồng, con của họ; đã về hưu hoặc đang là công nhân duy tu đường bộ; phần lớn từ miền Bắc vào công tác, xây dựng gia đình và gắn bó lâu dài với ngành giao thông đường bộ; nhiều người có thời gian dài làm nhiệm vụ xây dựng giao thông trên nước bạn Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; nhìn chung hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trước nhu cầu bức thiết về nhà ở của cán bộ công nhân viên, để ổn định đời sống và khuyến khích họ tiếp tục gắn bó với ngành đường bộ, ban lãnh đạo Công ty QL&SCĐB 742 đã họp và thống nhất chia lô phân cho 50 hộ để tự bỏ kinh phí làm nhà ở trên diện tích 13.186,6m2 (bao gồm đất để xây dựng nhà ở 5.631,3m2, sân chung đường nội bộ... 7.555,3m2. Việc Công ty QL&SCĐB 742 phân lô chia đất của Hạt QLĐB 422 cho cán bộ công nhân viên tự xây dựng nhà ở xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, Công ty không báo cáo các cơ quan có trách nhiệm để được đồng ý làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên là vi phạm Luật Đất đai.

Việc xử lý của các cơ quan liên quan:

Thực hiện Văn bản số 1837/UBND-KTTH ngày 6.5.2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc xử lý sau thanh tra quy hoạch sử dụng đất đai tại Tây Ninh theo kết luận của Thanh tra Chính phủ trong đó có nội dung giao Thanh tra tỉnh đề xuất xử lý việc sử dụng đất sai quy định tại hạt QLĐB 422, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tiến hành thanh tra và kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định thu hồi diện tích 13.186,6 m2 tại Hạt QLĐB 422.

Ngày 8.8.2008, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1759/QĐ- UBND về việc thu hồi 13.186,6m2 đất trong tổng số 14.931.2m2 đất của Hạt QLĐB 422 thuộc Công ty CP QL&XDCT 742 tại ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đồng thời thu hồi Quyết định giao đất số 44/QĐ ngày 7.4.1978 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 13.11.2008, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp giữa đại diện UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Gò Dầu và các cơ quan Trung ương bao gồm đại diện Bộ Giao thông -Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ VII, Công ty CP ĐT&XDCT 742. Sau khi nghe các đơn vị trình bày quan điểm xử lý, các bên đã thống nhất các nội dung sau:- Việc Hạt QLĐB 422 thuộc Công ty CP ĐT&XDCT 742 phân lô chia nền để xây dựng nhà ở là sai quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và quản lý đất đai. - Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản chỉ đạo kiểm điểm cán bộ sai phạm. - Bộ Giao thông -Vận tải có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh về quan điểm xử lý chính thức vụ việc trên. Tạm thời chưa triển khai thực hiện Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 8.8.2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26.11.2008, Bộ Giao thông -Vận tải đã có Văn bản số 8597/BGTVT-TC về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trong đó đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông -Vận tải để tiến hành kiểm tra và xử lý việc sử dụng đất tại Hạt QLĐB 422 theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Bộ Giao thông -Vận tải cũng đã có chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu Khu Quản lý đường bộ VII kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể thuộc Công ty CPĐT&XDCT 742, Hạt QLĐB 422 do nhận thức chưa đúng về Luật Đất đai, nên việc phân lô để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình công nhân viên chưa đúng quy trình, thủ tục về quản lý đất đai, dẫn đến những sai phạm đáng tiếc nêu trên.

Quan điểm của Bộ Giao thông -Vận tải là nghiêm túc xử lý những sai phạm của các cá nhân và tập thể trong sự việc trên. Tuy nhiên cũng phải xét đến thực tiễn phát sinh những vấn đề cần giải quyết trong đó có việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ quản lý và bảo trì đường bộ, những đối tượng có cuộc sống rất khó khăn.

Bộ Giao thông -Vận tải sẽ phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh giải quyết dứt điểm sự việc trên đúng với pháp luật cũng như đảm bảo lợi ích, ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên Hạt Quản lý đường bộ 422.

Thanh Nhàn

(lược ghi)