BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến của cử tri Tây Ninh: Bộ Tài chính trả lời về việc thu phí xăng dầu

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 11:33

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đề nghị quy định việc thu phí xăng dầu thu theo sản lượng thực tế tại địa phương (bán ra bao nhiêu thu bấy nhiêu). Việc quy định thu phí xăng dầu qua phí giao thông như vừa qua là chưa phù hợp vì số thu không đúng với lượng tiêu thụ tại địa phương. Ví dụ: hằng năm trên địa bàn tỉnh bán 300 triệu lít xăng dầu nhưng thu phí chỉ được 150 triệu lít, do việc quy định thu phí xăng dầu theo đầu mối nên không phù hợp vì hiện tại ở Tây Ninh có 2 công ty và 5 tổng đại lý nhưng chỉ thu phí được ở 2 công ty còn 5 tổng đại lý có đầu mối từ thành phố Hồ Chí Minh do thành phố Hồ Chí Minh thu, Tây Ninh không thu được khoản này”.

Trả lời câu hỏi này, (tại Công văn số 4568/BTC-VP ngày 27.3.2009)

Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26.12.2000 của Chính phủ về phí xăng dầu thì: Đối tượng chịu phí xăng dầu là xăng, dầu, mỡ nhờn xuất, bán tại Việt Nam. Số tiền phí xăng dầu nộp vào ngân sách Nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành. Phí xăng dầu chỉ thu một lần khi xuất, bán.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2000/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19.8.2002 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17.1.2001 hướng dẫn về phí xăng dầu, theo đó các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách Nhà nước tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các Tổng công ty, Công ty trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là Tổng công ty, Công ty) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi Tổng công ty, Công ty đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do Tổng công ty, Công ty trực tiếp xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty).

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, Công ty; các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty”.

Thanh Nhàn

(lược ghi)