Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân:

Các cấp công đoàn cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong tình hình mới 

Cập nhật ngày: 12/01/2017 - 23:25

BTNO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng ngày 12.1.

Năm 2016, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.

Các cấp công đoàn đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng hoạt động và các phong trào thi đua ngày càng nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn.

Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công nhân, viên chức, người lao động. Thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng với chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức công đoàn cơ sở; tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, viên chức, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả trên tinh thần “sát cơ sở, tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở”, chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động để hạn chế thấp nhất các cuộc đình công, lãn công trái pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội; quy định về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó chú ý những nội dung liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân, viên chức, người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị để ngày càng nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, coi công tác thi đua là động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, nội dung thi đua phải dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5.11.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 cho Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bàng và Bằng khen cho Liên đoàn Lao động các huyện Bến Cầu và Tân Biên.

Tố Tuấn